Finansavimo organizavimas

Teikiame konsultacijas dėl verslo finansavimo galimybių iš investicinių ir rizikos kapitalo fondų, tarptautinių ir nacionalinių programų, ES struktūrinių fondų. Rengiame galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus ir paraiškas ES struktūriniams fondams. Teikiame projektų valdymo bei investuotojų pritraukimo paslaugas. Sukaupta patirtis leidžia pasiūlyti  klientams individualius finansinius sprendimus, kurie užtikrintų kapitalo pritraukimą ir padidintų įmonės vertę.

Naujausi projektai

Sėkmingai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Inočekiai LT“

UAB „Baltic Business Solutions” sėkmingai įgyvendino projektą „ Biuro darbuotojų darbo našumo priklausomybes nuo multimodalinių biometrinių temperatūros duomenų  tyrimas”, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-851. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto vertė – 5792,40 Eurų (20000,00 Lt), iš kurių 4633,92 Eurų (16000,00 Lt) sudarė ES struktūrinė parama.

Projekto veiklų pradžia – 2014 m. rugsėjo 01 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. sausio 23 d.

Kontaktai

UAB „Baltic Business Solutions“
Tel./faks.: +370(5)2595534
El. paštas: info(eta)bbso.lt